Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ra mắt cổng vote quản trị cho Origin token (OGN)

Origin sẽ khởi chạy cổng quản trị OGN – cho phép người nắm giữ OGN đề xuất và bỏ phiếu về những thay đổi đối với các sản phẩm của Origin.
Amber avatar
social
5 min read
Published Aug 02 2021
Updated Sep 05 2023
Amber media