Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia IDO trên Ignition Launchpad của Paid Network chi tiết và dễ hiểu

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia mua IDO trên Ignition, nền tảng Launchpad của Paid Network giúp kết nối các dự án và các nhà đầu tư.
Published May 08 2021
Updated Jul 06 2023
7 min read
Amber media