Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ignition là gì? Tổng quan về nền tảng gọi vốn Ignition của Paid Network

Giới thiệu tổng quan về nền tảng gọi vốn Ignition của Paid Network, một trong những nền tảng gọi vốn qua IDO nổi tiếng hiện nay.
Amber avatar
vidang
5 min read
Published Apr 11 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media