Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia IDO trên Yellow Road mới nhất chi tiết và dễ hiểu

Hướng dẫn anh em chi tiết cách tham gia mua IDO trên Yellow Road, một nền tảng launchpad thuộc hệ sinh thái Binance Smart Chain.
Published May 09 2021
Updated May 08 2023
6 min read
Amber media