Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

IDO của Umbrella phá kỷ lục trên Polkastarter

Đã có hơn 110.000 nhà đầu tư đăng ký để có cơ hội mua được IDO của Umbrella Network trên Polkastarter.
Amber avatar
umbrellamanagedbykyros
3 min read
Published Feb 24 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media