Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SHO (Strong Holder Offering) là gì? Cơn sốt IDO có phải là trend?

Bài viết cung cấp cho anh em định nghĩa về Strong Holder Offering (SHO) cũng như những số liệu của IDO.
Published Feb 17 2021
Updated Dec 04 2023
6 min read
Amber media

Related Posts