Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Inter Blockchain Communication (IBC) là gì? Tầm quan trọng của IBC

Inter Blockchain Communication (IBC) là gì? Liệu cầu nối IBC này có ý nghĩa và tiềm năng thế nào đối với hệ sinh thái Cosmos?
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Oct 23 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media