Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Khủng hoảng UST, Blockchain tạm ngưng hoạt động và các đề xuất cứu rỗi Terra

Hệ sinh thái Terra những ngày vừa qua đã trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp những lùm xùm xoay quanh vấn đề mất peg của UST và LUNA token.
Amber avatar
vycao
16 min read
Published May 17 2022
Updated Jun 09 2023
Amber media