Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

UST mất peg - Liệu có phải do sự sụp đổ của mô hình "Ponzi"?

Bài viết cung cấp chi tiết việc UST của Terra mất peg từ ngày 8/5 đến 10/5, cũng như tìm hiểu nguyên nhân đằng sau.
Amber avatar
Khang Kỳ
23 min read
Published May 09 2022
Updated Jan 02 2024
Amber media