Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

KlimaDAO (KLIMA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KLIMA

KlimaDAO là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được xây dựng trên Polygon. Vậy DAO này có gì khác biệt và nổi bật? Tìm hiểu thêm về thông tin tokenomics của KLIMA token tại đây!
Amber avatar
vycao
11 min read
Published Dec 25 2021
Updated Apr 28 2023
Amber media