thumbnail
thumbnail
Sau nhiều tháng nghiên cứu, phiên bản Beta của giao thức Kyber Dynamic Market Maker (DMM) đã có thể hoạt động trên mainnet Ethereum!

 

Sau nhiều tháng nghiên cứu tích cực, phiên bản Beta của giao thức Kyber Dynamic Market Maker (DMM) đã có thể hoạt động trên mainnet Ethereum! Kyber DMM là thế hệ AMM tiếp theo, được thiết kế để tương thích với những trường hợp đặc biệt của thị trường nhằm làm tăng hiệu quả về phí và nguồn thanh khoản cho nhà cung cấp. Tìm hiểu thêm về DMM và cơ chế hoạt động của DMM tại đây.

  • Dynamic Fees: Phí của giao thức sẽ được điều chỉnh một cách linh động dựa trên điều kiện của thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu impermanent loss cho nhà cung cấp thanh khoản.
  • Programmable Pricing Curve: Các nhà cung cấp thanh khoản có thể tùy chỉnh đường giá để tăng hiệu quả cho nguồn thanh khoản họ cung cấp và giảm trượt giá.
  • Fully permissionless: Bất cứ ai cũng có thể cung cấp thanh khoản cho Kyber DMM và bât cứ ai (e.g. Dapp, nhà tổng hợp thanh khoản,hoặc người dùng) cũng có thể sử dụng nguồn thanh khoản này.

Để tìm hiểu thêm về DMM các bạn có thể xem tại đây: Kyber DMM Beta Is Live

Video giải thích: Kyber DMM Protocol

Discord: Kyber Network Official

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment