Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cách lấy lại token ERC20 gửi nhầm qua ví BEP20 và ngược lại

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lấy lại token ERC20 gửi nhầm qua ví BEP20 và ngược lại trên ví Coin98 một cách chi tiết và đơn giản!
Amber avatar
dieudang
4 min read
Published Aug 18 2021
Updated Sep 06 2022
Amber media