Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các cơ chế khuyến khích - Lightening Cash

Một số Incentive đáng kinh ngạc để tối đa hóa lợi ích cho LIC Holders, Farmers và Stakers của Lightening Cash.
Amber avatar
lighteningcash.social
4 min read
Published Mar 13 2021
Updated May 07 2024
Amber media

Lightening Cash không chỉ là một giao thức chuyển tài sản bảo vệ quyền riêng tư. Nó còn phát triển một số Incentive đáng kinh ngạc để tối đa hóa lợi ích cho LIC Holders, Farmers và Stakers. Chúng tôi sẽ trình bày một cách tổng quan trong bài viết này.

Users Incentives

Linghtening Cash cho phép người dùng chi một khoản phí nhỏ để gửi BNB hoặc bất kỳ BEP20 token nào đến bất kỳ địa chỉ nào theo cách che khuất địa chỉ gửi tiền của họ.

Deposit: Người dùng có thể gửi BNB hoặc bất kỳ BEP20 token nào vào Privacy Box và sau đó dễ dàng tạo secret deposit note. Người dùng cần lưu giữ secret deposit note để có thể withdraw khoản tiền đã gửi sau này. Một khoản phí nhỏ 0.05% của số tiền Deposit được gửi đến kho bạc giao thức.
Withdraw: Cho phép bất kỳ người dùng nào có secret deposit note chưa được sử dụng/chưa được ủy quyền mở có thể rút BNB / BEP20 đã gửi. Một khoản phí nhỏ 0.1% của số tiền rút được gửi đến giao thức kho bạc.
advertising
tính năng của linghtening cash

Multi-yield Farming và Staking

Farming đã trở thành một tiêu chuẩn trong DeFi nơi hầu hết (không phải tất cả) hệ thống Farming nhận được Token hệ thống như phần thưởng cho việc cung cấp tính thanh khoản. Trong hầu hết các hệ thống canh tác đó, phần thưởng được tạo ra thông qua lạm phát cao.

Mặt khác, hệ thống Farming có APY thấp không thu hút được Farmers và người dùng. Vẫn có những ưu và khuyết điểm của cả hai hệ thống được đề cập ở trên.

Lightening Cash đề xuất một hệ thống Farming sáng tạo tập trung vào tăng trưởng bền vững trong dài hạn, nhưng nó cũng đạt được APY cao thông qua:

Low inflation từ LIC Farming reserve (3 LIC mỗi khối, 3 giây / khối, trong hơn 6 tháng): Lạm phát thấp mang lại tính bền vững lâu dài cho giá Token, do đó tạo động lực cho Token Holder cung cấp thanh khoản và Staking để hỗ trợ hệ thống.
Transaction fee rewards: Mỗi giao dịch có phí giao dịch 1% (Người bán) trở xuống. Phí giao dịch này sẽ được sử dụng để thưởng cho tất cả Farmers và Stakers, do đó tăng APY để thu hút các nhà đầu tư.
Buy Back: Phí thu được trong kho bạc được sử dụng để mua lại LIC từ AMM, do đó làm tăng giá Token để khuyến khích việc nắm giữ Token. Hơn nữa, Token thu được từ việc mua lại được sử dụng để thưởng cho Farmers và Stakers.
hệ thống farming của linghtening cash

Farming & Staking LIC

Farmers & Stakers nhận được phần thưởng bằng cách Staking LIC hoặc làm nhà cung cấp thanh khoản pancake trong các nhóm Farming. Để hỗ trợ những người nắm giữ lâu dài, phần thưởng được tính dựa trên:

Số lượng LIC mà người dùng Staking hoặc Farming.
Người dùng chọn khóa thanh khoản hoặc Staking bao lâu.

Thời gian khóa càng dài, người dùng nhận được càng nhiều phần thưởng so với người dùng chọn khóa thanh khoản hoặc staking trong thời gian ngắn hơn.

Hơn nữa, 75% phần thưởng Farming/Staking sẽ bị khóa trong khi 25% còn lại sẽ được phát hành ngay lập tức khi người dùng harvest. Phần thưởng bị khóa sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 3 tháng khi việc Farming kết thúc. Khóa phần thưởng giúp giảm áp lực bán hàng, do đó tạo thêm động lực cho người dùng nắm giữ Token và Farming.

Một vấn đề khác là mất mát vô thường khi bạn cung cấp thanh khoản trên AMM. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp của chúng tôi cho vấn đề này.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để kiếm kiếm thêm LIC bằng cách Farming và Staking?