Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

LIQNFT (LQN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LQN

LIQNFT là gì? LIQNFT là nền tảng cho phép lưu hành tự do các NFT. Vậy nền tảng này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu thêm về token LQN của dự án tại đây.
Amber avatar
hangduong
8 min read
Published Apr 30 2022
Updated Aug 29 2023
Amber media