Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

LỜI NÀO LÀ LỜI THẬT - Danh sách trúng giải tập 2 ngày 30/12/2021

Tập 2 gameshow "LỜI NÀO LÀ LỜI THẬT" đã phát sóng thành công với nhiều sự tham gia của anh em. Sau đây là danh sách các ví được trúng giải tập 2. Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo vào ngày 03/01/2021 nhé!
Amber avatar
support
4 min read
Published Dec 31 2021
Updated Apr 11 2024
Amber media

Gameshow "LỜI NÀO LÀ LỜI THẬT" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tham gia của các anh em vào ngày 30/12 vừa qua tại Fanpage Beatvn.

Sau khi bộ phận kỹ thuật làm việc lại với hệ thống Facebook, đội ngũ Ban Tổ Chức đã đếm chính xác các anh em trúng giải ví cá voi và ví cá vàng ở tập 2 Lời Nào Là Lời Thật.

Anh em lưu ý cách thức bình luận khi tham gia chương trình, tránh trả lời đúng mà vẫn không hợp lệ nhé! Hãy nhanh tay kiểm tra địa chỉ ví tại danh sách trúng giải ngay dưới đây!

Tập 3 diễn ra 20h00 03/01, anh em cũng đón chờ nhé.

lời nào là lời thật tập 2

Sau khi loại trừ các bạn comment chưa đúng quy định và tính toán lại giải thưởng, danh sách ví cá voi: Có 270 người tham gia trúng giải ví cá voi - mỗi người nhận được 14.66 USDT.

1.
0xCb0ECEE51302D27Dae2CF10055bDf57ab477ef7E
2.
0x9BA367320019D4b088C7B1FD29946b23273fABEE
3.
0x1a02f019E92Ed538B5Bc4fA9161d94F822b58f1B
4.
0x596a2bd7AB8eA722a9fA9B8258b6b3eb6DcF7400
5.
0x0952E5783e674caafe2fcFb5fC54f9492520A36C
6.
0xfB52880883da0C23f430E08b577bA2652C3602E1
7.
0xf95E1a6500832c6e438fa48C11E12078f4Aa5fAA
8.
0xdA61591c39c934e5607C816f1c066da2d3C98572
9.
0x2C14114960c5b0c266ea49c2E3087dbEd2a6Dd17
10.
0x6029B7dcA5B852B7DE22bD2519D35861E8526be6
11.
0x0c3887ED10b4DD1FB4F2c621D14d97D45d38655D
12.
0xc99A797D2D3FcfCc269c56E5AC290D37755184B0
13.
0x502bC1DFA426fFFf924Dca0F7fAeb659abB4659d
14.
0xDdcFb1fC6883511a4feBb18b11C584A968CBDDBE
15.
0x2d4908621F37A4a7bC01111a1cFe85629816Cd6c
16.
0x1f3f6A4a202E57cd06e0E60E5F3aC0Aca300c6DD
17.
0xE98f17d87561e411B104160a9cfa95144624e857
18.
0xfBFbA00eBbc522d365644da57B6F8178c2a6cBfF
19.
0x6F7E96237b80009144806C951c0CEa7215c17149
20.
0x0615458aC3469c110cC8e59fC097afd61E18Dab6
21.
0x98B092fe9A806806437EeBc8e97DE0a2BcD7eD72
22.
0xde5e9F67FD4852948BcE217d158Af03575e6BB46
23.
0x49A1450b60BFe50E0f8c8993Dc75B222303E361c
24.
0x24C38f5050340d9fFD781f5a34AdA55D8f60ee12
25.
0xc81032fda2c9BA6CDd84C8189488E4116aa70388
26.
0x31400aaB4E1F430d5093BfFb6561Dd05f54424cD
27.
0x96bcf96f6d9cb6a734663cecf69426ab9dbfa9d2
28.
0x691E0A398D608aff58952B5219a2c7B77A4A5337
29.
0x8A3beD4e75059e2588F1D586825aD85Bd79429FE
30.
0x6a542A4Dd3cF5613EB27eaD8fca3DeadE4Da0ECc
31.
0xEA4474C54DC08EfF30F40100a1d7FBF62635cEc4
32.
0x8ed82DAC32975bdeb0e866Cb5754B14253D69EBF
33.
0x966655FB2de57a167ad0D5E441c3B07e58C2F49e
34.
0xEaC83983d63926Ec92eae96f3c1d4120aC003a97
35.
0xE0D599655da691c290028Cc2788607155F40CD87
36.
0xF13D7Db70631842325842550ad8C758b593C450B
37.
0x1500E76A4df93BB48d655b211c005E7e8c36d12e
38.
0x79E42fBAdDA6669Fb5DB4Ea340E5D4b0123c0607
39.
0x7b0b2D897EA484af83a79Dd073bc251139C977b6
40.
0x352A6590BF3b0a7dc8C130E6e5E4B53d5AF0872D
41.
0xdd96469fa6FD0C5dc74e60f4204974EdBD2F19AA
42.
0xa26305BE1c6C559119571e8634058aA6583e7BbA
43.
0xC4BFF505F52d48C92EBC99179F612afA9a00c7aF
44.
0x4eadB57CbbDf4BC04C8ccb244e01A04a1ec74351
45.
0x5f4980F11D0E36c71247cF5E61d5Af42cf146C25
46.
0xE67e42861E89CEb44d25C9A69Cb95ece0A77c11e
47.
0x844FE1a01D1EbE7C0f206AFb0344182A6f2EAB45
48.
0xd6F26F9e9C48c8aa74D39e625c934E1fB94f135c
49.
0xf79d8755E5a9E4C7f54e5eC65e357E3d4263903F
50.
0x987EE57E2111dCC6Ace2bFF3c853e5a8a0616644
51.
0xE629bFAa3D199C19cF85d1bf6B5037a8a86Ba463
52.
0x96133B2bcfa36a4fB41Cda5FaD8a7B9E88822aCA
53.
0xc62b5c79FE7c03C5b5DF78c2397512B934046D99
54.
0x39619eD8814e0b9Ced4b0Cea44e636D46385d89a
55.
0x9a7Be52C1dDDE55064534581a0241b6F1bd76fCa
56.
0x6b980386A79329c9A90C8C9a8142D85d204C06f3
57.
0x678526a902E982621E1396a0f602476c59820166
58.
0x56F882265B67101EecE89138681E0B7A5E5Cb2a4
59.
0x9512df1771657193321290444B0F3041180d8654
60.
0x9320c0A3117D97cD6A162c7582F1ebeE672d9331
61.
0x29A7C34C5171aea6F2D65f1A79302Cce38bb4BD9
62.
0x8874503103881731C87f0CdBF57d2Fe3688bf1b1
63.
0x02045EbB9944Dc170456268eDB6618Ad9C2b54c6
64.
0x9b4158fc6FB2d187aA7Fa6d80F614F11e0b97A05
65.
0xb282bd654946bcf96B5aD7E5c6A974b1f7818270
66.
0x3644dd62fCFa3E73773d8F532E89955231ED9AE9
67.
0x45973673c7A4B456d7C2434fC668160c849E537B
68.
0x35fAB6B6Ac0fee289C25B7b86DB66882619B7DFd
69.
0x4907ce3A2E48DdADe92E2b131E86aABCEe0E3C69
70.
0x3658252Afcc1EA570e84Fcc90B1553E734643d53
71.
0xFB871d4B45a6072874E9CCC913CA44deADeaC511
72.
0x57075836Ed53717656E6Bf0a2E28260041F7A414
73.
0x298C0Cd0bc8bf603ABc7CCE6928768a99251fC10
74.
0xC9eBdA3b88F9910110bAC02ffa32eA9303037459
75.
0x44636F3DF0F4AA6ae696d25f14b1834D66e641F8
76.
0x786E74631a44d88F2CB1C7961faE2690B605018F
77.
0xdA5e368c40dEA2AcDFA6A00c3b6f2Dfa3C900c64
78.
0x50390362e96D34eeBE95BDF81208858596AAb4ea
79.
0x3FFBbf359E8B328880A98Ac23D3bd6e787760266
80.
0x070b36a6046CC3c35d6493491988Cae185712684
81.
0x1A33618EBB1917f0837bf5a14fe4d51795Cc5c4d
82.
0xf559E4Be49628447432307aDc50D8ad7F9a0d6AE
83.
0x5f4Cb46Ec2403751A1FF94b97f6b77A36dEA874d
84.
0x0d5A7215aC0f52D486E7CA09e249FD4C5f023CCB
85.
0xa6b09088ba0DbD9D0f9A7747d9F11362Ff31Cdc7
86.
0x68dEdb807Cac7b78C730C8419D018dA09a0b2573
87.
0xFe46F1F4484DE94FC62334bb9fe1E6A0ce6777Ed
88.
0xb0e70657fe04BF59c002AA8abe0833E1C465E992
89.
0xac23198deE8386341F04F4Cf68e56860eD918D4c
90.
0xBa4148E2F6ecEdDCb3C005216C9Dcfe2ec9a0B1e
91.
0x61D8fBdec84978b95Fd9B48BD8eDD6cD62B7c06c
92.
0x50d1Fafe5c250e54094d21F8c90509a43db6f28b
93.
0x9f366FdD3976e2C9E0c541bB8F3B0882Dd9AF173
94.
0x5E657AFF1f97c06417bfCB3117148bC597485CE8
95.
0x2c9C5c98db34C349A055CD42EB59b15A2bf8559A
96.
0x5Dd633A05E6409D984e7bc4Ef9eF20aDC8E11159
97.
0x22B47C0e45934488FF91752c6ecd3064eb7dbe83
98.
0x33E1E813D3b319aDa680c045E2A0C6d7Cc99bCB5
99.
0xc81d1d0CCc253a3b7f2FaD960f0dE291c770AAc6
100.
0xeCDd07E62521F2054C74105b67e5DD6c13033245
101.
0xBB482fc0D9D15709d49dD5002c7D2f88c68424B1
102.
0x8D0Ffc4707D18F9FC827E999781C347999152C92
103.
0xFA4b28bf2cF528D4594C3f031acfC55A119f65cE
104.
0xD9226aA5e99C6d03BCd8d1EFB3539e85f901F571
105.
0x8552Ee9E6A7ac09683F359156c0CfB99D7dA7fc6
106.
0xF1B85b6cceF530467efeECF7faE5C205B75Ac34f
107.
0x1C9ff3d6007d9C784d85a3100f195d9cE41FD33c
108.
0xAa5F1071620d52B6D955B455562AEC63427f6B6D
109.
0xAd6Fe6df4C8c3A90BC871927Fd12b69ad0e2c6C5
110.
0xed73C7D2f1eaB96d7b86f8076FD4FFf80bDFDf9B
111.
0x5a68DadE686408c51ca1d5E64b6Ef50A17D14506
112.
0x09e87E5A9d4E88BAD6DfB597BA7dC0C4D1e890B0
113.
0xb080F96F5Bb6D9C6b8772C09647CB2FDa7F6ddD2
114.
0x3701fb9Cb92eB069B184A146B9c0ed50df76F1e3
115.
0x1f206325BeF33f68eAac2Bf52388C3E7e0C25de0
116.
0x582E0605512bdb236bCc573f59ED44e53F548BFB
117.
0x4a58388a65f428fc9CD9A49205D1646F5115A868
118.
0x15Dd9d242359Ba767B2eEa7b9C04bE64586cf93f
119.
0xD9587c33840976766c90A328680FBf67c839c8aD
120.
0xF1C8D020d4e5657356C505cCcAC52A1bafBf3B09
121.
0x22aD3bcC5e280d757dD21c3c7e6fdF2A2D99680D
122.
0x864891E58B848da3b93d06286C6267ED175B98A2
123.
0x1D6C57B3c2c09A1e23799b63ce3DDFfb6425CE76
124.
0x0470975dD05940c5852D10Cb657B580b3AEE9032
125.
0xb76630A467EaD090459Cc9C3Cbc9495CB5AB2A05
126.
0xB763ABBF54C91a88B5De13A726b75AB4b39E4DDd
127.
0x3B19bC0722e60981f924d96e026D0c70c7f6dd3f
128.
0x36f5FBE7c85e434f4B316750656B3e3a0dDf3269
129.
0x17e6Cd15C7e7e192DB1d9F7E8609bB4e49968477
130.
0x565F5d8F6f03eF703E89c3981561120939340a7f
131.
0x62FF1E6e60a3Fd0827D35B95a930974B02558A37
132.
0xc00ee2B1f1dB0dA2e277F99879DdcD091E121137
133.
0x5c1600dE6aBb6eCdaC525C7658564359EeB35636
134.
0xd177aecf66c2ABaA6919d676f9eA1154ef185e4a
135.
0x9FEe96935Ebbfd2584B3c6f0f29c8cE69EC70BFD
136.
0xDB684d1B6B30e8600536137E0B9e676bfab0619a
137.
0x6F3b2d5744e4c04E3cdF01965D0904370D965eEb
138.
0xdb9d2f5AaBc03f28f3aDefFe40E4B816e1cfe9C9
139.
0x7c77729094BEbd5eaea7cAb2F348c91238FfE81f
140.
0x57548D2156e22A3181E9d441994671e645556038
141.
0x9AB399C1C4705F09A812aD98f643D2602dAF6019
142.
0x3098CDd028F6f349A5A68DecE6d3139b5ad0725C
143.
0x1745296F22889ABcFFF04f041621d880d3417633
144.
0xe7a897e75699c5495a2a70CDB52Ef8dD98182Bdf
145.
0xAd7767a9e08EDe6C0B494b1A1F44090B91BE67cc
146.
0x4B582357eac358f0f915D512487FCEdaF4E5e63A
147.
0x2769F90927c20f09d8492BD96F03b7073eF127c7
148.
0x654693CE3cE0629F9D161C5f8D77dfF45ada164E
149.
0x887527BFb3352C0F4E4796Af6a8680205C67DC53
150.
0x77B52F9164855D36C585DfC58b208Acce84a2B03
151.
0x4A259597b1427f55f6284104d18aE39481f9BC6E
152.
0x2D4B2f2Efe7D460067D2c5Da453355E53a533Fe3
153.
0xe5947681590c08E3E9cdcc92d204862CE9329659
154.
0x270d6B6d9195cF73872E7066a8403C0E0767889A
155.
0x5920771b197f46a9E8f4E7cc3e53b119c1978764
156.
0x94f4694C96c0557bd04Aa72f0B556ED8DAc553A4
157.
0x9f0a9a3E8AC0D438ee43f39c4Cc9ADE4e346EeE7
158.
0x3F137a4c2F00e089F766B4063D0c6DDF84FE9716
159.
0xa649325aa7c5093d12d6f98eb4378deae68ce23f
160.
0xD57Dd8cE5b9B879687F0597d194A20229F1488E3
161.
0x1922Aa2f1Ba963327EB12652684F9C7c20F0f143
162.
0x14c82B042C6F87069c182fe8747B8154fa108c5F
163.
0xe41C215C5a6F0b9227e60941bb8964f400Ba6404
164.
0x66eD4b2425BFDE42393001F0B5332e17E927DD33
165.
0x4c320297793e5dde8C8d331010aDb261FbB3F8ed
166.
0x0Bce25137B56415f434aeae8DaA3df190740A1c1
167.
0x8cf399b6A768bb91ab88e13f2B9bf6D3A0deDB2e
168.
0xdb98Ae81E9029799d5003E40afc446145faaAFD9
169.
0x57d9d8Bad3410b16b930B24A7917c36E7Ed257e8
170.
0x003082177EA365E00e5c83e6F7FdB74a59a79b11
171.
0xDAC571FC96ED6e2d483321C38416Cfd6A1eD51F4
172.
0x4728b7806dD310c999b8758e003049A3cf2F8C9d
173.
0x3154bCecF3db1500edA13a4e88C8c6B8e7c1fC27
174.
0xC2BcB5363AFFc2dEd8F8B5B5761d91471bA023E2
175.
0x7104f31F1bd9265deC2E6479551Fd3B5c0Ec50AF
176.
0x4794339F383Ca32603f8D07480e09eb4Fd6f6628
177.
0x056aE2D295df3D68a48b92750e8A46586e55fd54
178.
0x459b7C1F32E4529Ecc03d5D8fAbaDB1b6632105d
179.
0x40e876d26E320Fb1F3F29815a3acA459620ae893
180.
0x2A6B3c9F0A7DD308Ce955a1cb017Fb3Ec989765A
181.
0xc48343943050062F9622980B4d3a0aBBFc791e00
182.
0xee177dd6421511A8D59DF2D263B5a16b21a43b5A
183.
0xea934229a06dA5a3F396125736c2F5d4C3faf4a1
184.
0x52FbD143367B14D5A5CD3fB066EeE27603bA4A4F
185.
0xD03B33d998F8880ceD71642398b12716102A9434
186.
0xC96979A2f0af0303EB3c42881271C31cF73B24aA
187.
0xBf3cfB19d77482BC3B2D7D647ce537993e676C1F
188.
0x8Ac8fd4a072f7e9df5a4b4E1EBe3a350EEC23243
189.
0x97c705781D748594D1b81074380769eA5D2B3da7
190.
0xdBBC92984423A0FcB9349d27a930EE1A16a1ca16
191.
0xD56ec95f0D5C24fe19948a5518E1F6216952727A
192.
0x873254Cca2b99Bf66ad5A954bFcd97264CaAc184
193.
0xfc277436d0f61892303B74B8240E918E707Fc8B7
advertising
194.
0x50335911429DDFC78C46c5FdaB19E27e2F87b652
195.
0x20E0108f88ED77BE7Df0F03fefd98961811de283
196.
0x385CC983435C30E18121Eb971d093583FC76dC42
197.
0x439ae4870468DA353056E05aF51B5AB95EBB41Df
198.
0x53e3D4DA8CeAB14125b6EbB35cFf9c48DE87378A
199.
0x7155B3Eb704d2159416da03f888a851A1fEd622A
200.
0x539cF64ec27fd42A513C9D001Ef155324D5446A8
201.
0xF7fDfeDf22450E18bEbB002aA16710CAdf57556A
202.
0x0fceF1A90Da18A1c75b8778f2AdD3B46b9e183c6
203.
0x1dd3bd4952b0318cE969FE7bD368F0673EF4cEBD
204.
0x311ca0fc0b4CB880FbDdFA1BEB00C87020C0110c
205.
0x28733dFD1E75479e46c943CF32e67ebbC7C39846
206.
0xD9969c0F4e5d2BF1EE7f34A4B61f348379a17e3E
207.
0x7b88Ff8997ed543524135E4A13c024e4AcfB8169
208.
0x0D0C2C00840D3d3c42D7Eae7d16e5E5B0237D9FE
209.
0x553a1966847455fd1Efa97Be1291e71bCc81C2F1
210.
0xBbaA78032b8F495308917535520b61197c7A96D2
211.
0xa2eAEBBD4f41F8aB7588F5D1ACff8eF8F2BD891b
212.
0x020eD68FB608e624DC36F20CD5D05c9B9f2076cB
213.
0xfA40d2adb85eee0a47E640F1b0f93a76F8CBB5Be
214.
0x25763cdD570af97662c9822384B0f304439AC8e9
215.
0x07579D5eB85930294E897ea37b40E2Ce60E2B6a6
216.
0x81dC85f87296Af672dED86B78ac1Bee0a27C1db2
217.
0x9aB601B7611FBA685444de62AC8DF700D6F59742
218.
0xdD85035B990f97411a72BC8622bE8D86ed4c5B52
219.
0xA371616c232549bFB74611f1076a4D7648ADdceb
220.
0x6C58D4b6b8E77cCB518B14371144fa3701b03cc1
221.
0x7aBaC2A8d60C5Bdfd3704BF7360BDB9de8A29089
222.
0xBADA92007C64361F039016984e5134db22dDc7f7
223.
0x8e8B98421A7d726b6cf27394EE411f602B848568
224.
0xB2b7FB5B8E76ec3B062c00C585b4F5952fbC94Ce
225.
0x568A4CC3f4893Bb84Ef971f01F6A5d207d95FE58
226.
0x9652CfAf6e9bF3eaCb39bbFb1B0f7192ceC481C4
227.
0x29C155C1685606e7b82651D6a3fd137104d88AE3
228.
0xbC46F6dB59dA0A66dbeE84e2fF0110b4a56e2721
229.
0x908A827126b28cFF255710979f5fE4fd7dD06013
230.
0x5131D1FB67F934f11aEF4E48fb807474f9A44F20
231.
0xf084152165c17aB56b61665f9B55a8E50f3A7868
232.
0x9B931475c3A9F2fd97fD694Bd1A7A97e87faCE87
233.
0x5d57c020C3ADE0E0F47Ec8757508Db5C36D1FE81
234.
0x6351775915bC258abf0247d7BB7B0AF79AF3307d
235.
0x919AE5276aDe8d6A92CD21B4A74AC4cA54921986
236.
0x86beCd554e0168542C2D8C907124331CA23ea099
237.
0xc6e368105742404316c60A559bf5D4769100566a
238.
0x1023B55E2a09841f6EB138459C50d1455Cc9463A
239.
0x28CA951569BEDFb263Ed39F7fc78d6838Bbe4838
240.
0x738511F0707d2295AF5C53924a0cf8fca9c31e04
241.
0x0605e1A0b854e530FC919526A4b7A95a175F506C
242.
0x53872e9727b0dd6a1d0667bc5a0d5faa265e2e76
243.
0x27AC8433497b683379f96E8BaD4C6dBBF1e96cA2
244.
0x111396edBd80d19A18f1f1F74e9e77CAF9f178Ed
245.
0x76c725A0BC5915a86319d64315B0585B47759CA1
246.
0xa468FdEa992Cb1Bff1Da15F07d604c0B90778F66
247.
0xf6F48e621C68Ca606E6A0dc9d1Cf3e7122Bb2363
248.
0x3a55cE03994ceFbcdf97D5616Fb4E79c2A515169
249.
0x6E49d3007FFa55e707374815a8E7abaD67B1f565
250.
0x89C5e70d3536ab4113209A08a4cDa8ddfb0B092B
251.
0x2432c2c0C9FF192748A740A14879F78b71652B6f
252.
0xDd2cf8aCDe992630161431F20ef5790f1Df9d294
253.
0x787880b65Ac74dac7572b284Fc0f17B6EC740D3a
254.
0x28Eba4A59aA9BcD63e438858f99116d71f500623
255.
0x98F0B2E7f0505b8C966aBDdd450E13680EbD6141
256.
0xE70C9a8aCcC2256938161390bbbD03116E3D4068
257.
0x5C5a9D2FBaa04860AC6Cdaf896EA4E8715D9739B
258.
0x103Bd35ab7381AB0a46620c7Aa4737051c586e4a
259.
0xAF6852A07446CAEe007A587D881675d85D8b4Efa
260.
0x86E250442e9206446EfE5E5FCB9c2dC9524FF24e
261.
0x4b9e972A5729B524496De950F800a52A5783a24b
262.
0xD1F6F89FE63833165Fd0450c04026001e2CD9b99
263.
0xEF872945e22bB59c2E66047060582a0B879926B8
264.
0xFA1CdEBE53D9E88AD73E164b4684b0B7e53Db237
265.
0x3c7355aD8556D9019Fff3C6c73f303cfA7760Ffd
266.
0xC1fbAb854B2FBc9C508048cfa42A33F9E2cC7862
267.
0x31DD805bFfD2E958Dd4157dD29cFe3cBa67955D8
268.
0x863D634Dc2785b6772d7047Cc7Bb3f3c0DFFD1e4
269.
0x079554658BE534bA4CD54f524119A1F386fe3F87
270.
0xad11370E4e5a88E22631cfDd6660C123d9925a67

Danh sách ví cá vàng: Sau khi thống kê số liệu, có 111 người tham gia trúng giải ví cá vàng so với 65 người đã công bố trước đó - nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người chơi, Ban Tổ Chức vẫn sẽ trao thưởng 15.23 USDT cho mỗi người trúng giải.

271.
0x8094ce6c872b946A5D3771534f468f66b3bD93d5
272.
0x2AE1bfa6b2EFdda5b786F605522573be3803681C
273.
0x9a521a068378Fca92Dd27a610253cde5c4749F94
274.
0x6B4d588F6a37B22371AE17A4A953a2913b11a6eb
275.
0xC97AcE8d4211425615F3dB125dB7bbB60B0577eB
276.
0x488Ef7Ad84994387802Da1154350043145f2b41d
277.
0xc085923F4AD30Bd3679F21736c966791A45A3fcD
278.
0xC2547Ff57b390434665fAc8297A1B139f94a0160
279.
0x4A1FF841b5a9c2b0bBE299fe4669d09B021D18ef
280.
0xFdFD34De7e6810F5574729F2a71B0FabB5Feb2cc
281.
0x90073627F7b6d373af62A69FbB2eD013838B70cC
282.
0x264EC0CeA462ea5cE54fee41117D150E6DAFd79a
283.
0x391E941bbBcCeaC927786e6E1A90d3e47e66Dc34
284.
0x40c6D419004CeA14816ccb9Cf6468eeca42a6685
285.
0x76B287F8cC16f69Fa6617Fdf2Eb5DF9B0561A110
286.
0x3B91C311C8435d2Bab2A5f49c55f45646f108059
287.
0xa16a3AbcBfEa31ED2CD79B73446838Ce296366C2
288.
0x672FBF9008Ed63Ef0924F6AF0deA4Ff1a7280a0A
289.
0x5cd654F897CD4401cA62aaCbe695858DAF6197f1
290.
0x11227e38b11d2ac4348De9ED26F15af21d50f7CE
291.
0xB0bEBb31933A6cb3923f127F91847F6dE46fde06
292.
0x792fc2094a0e37058DC89877Df41f5602720C703
293.
0xbD3DF74F40DEe93726A04E96189E2D7AA37dBCBc
294.
0x0d418437F0634708E2730A5F4DAc6329655b714d
295.
0x6d2E323498aA2CD007da2edf1F6Af94C2498Fd6D
296.
0xFfDC192CEC7887b723724c5E55daa11ed37f9382
297.
0x33f4C345B75C6A0e208c45754C7D8AC7B63E35AD
298.
0x573075EeB41AB66BD82c9B2Ca6F95D78b45A7A13
299.
0x73b1347685f2B29a0A403D8f49d8261A720A660f
300.
0x4e7326BF5A3A5fFCE019d693D0C49205129502dD
301.
0xb2d8F5486A1587ffbEa44CdeDb64f0DDF4A99172
302.
0xE7E9bfd8BE74430140385f43650bA3fB202424B7
303.
0xd3a13AA41b04A0BF7059f68B0a3b75783F884821
304.
0xD31E053D5194aF9AD5f734FbfB4eE4B992bA98f0
305.
0xEBda04C6b2062E3baa82F43bE1DCcFCA278FfE24
306.
0xED2544c5fe161F98168C0288f0c1256392f38b53
307.
0x6c072A3B281d6472Ae5a912567B7999A43B886fD
308.
0x327C7151b053621cc0880101c60544102B3d054B
309.
0x17DCE108c61cE056E871D9d458A41484e1f3051A
310.
0x95CDbeF7c045583e73C1D5c48Cb33F66CDEe4328
311.
0xCfBfa52D87F9403dEaE63890b7bD80Fc68Fdeef6
312.
0xe9eefaCBE44Afc9165bCb46Bc4187E305BB597Dc
313.
0x3925ADeC19f9826A804C7DF9737820E92256c7fd
314.
0xe8E170402092A07FA9716CA9E207637836bEd8B5
315.
0x17f82919e3f95135702f4B7f257218B70D06D5e6
316.
0x0d7072Ff1C2c1DFd54FB19C73C9771354Bf22F0A
317.
0x02BE26c5D721443418c9eAa8Fc38C119cd6080B2
318.
0x4592DB041fcabfe874df958e77Bdb22FCD85C1d3
319.
0xAdd27f3ea4C8786e883F3Dae908d917Daf64884d
320.
0x3E1cA2E5A10d7246789C89cC840D655eB56aEEef
321.
0x7dF29e6B3c8048Ec18575A9Ac67c76594855bAC4
322.
0xc3EDA649f3365f814A1860610B150bb25c3570Ba
323.
0xFD51BFbfd49483E991F5e82B7e449aCBb209dd68
324.
0x88943dC7C1B719ACD940421b3505Ec2B7be90e9B
325.
0x335d6a2c3DD0c04a21f41d30C9ee75e640a87890
326.
0xBAc34626E04c1660d23c96422f6210F3C1f9d407
327.
0x7Bb2C0AE0BF46380e662d7dA67Bfd68aAF7B6728
328.
0xB34B74bE5c2Ea1FAbf869742D27Ba942600933e2
329.
0x4896F895d757FE06fc2E67Eb9BFA2f684Ff539b3
330.
0xfB625bBd67D47918501f59F70eeF5746f1c8e8cf
331.
0x2716e5B6C0dA6235d2d692F521E7DDB14B2E2ca3
332.
0x27Abc8E3e68b08c8C596802a02E844F3448b214A
333.
0xeC16A639967db4372bbdfa7Cd476a2c2Fbb71283
334.
0x81109F00C45118D0500A251a2630D15bA46A5947
335.
0x0EB4F31B1445d45d1Fd5D4C328B30EEB7285875F
336.
0xb0c749c8C72E19Ccc5BDf988d225F330BC102ECd
337.
0xDCffb1a18BBB67669015Ca16Ad3F96D6EB528d6D
338.
0x7A012864f418FBD6aee28A708D104b0F49835Cde
339.
0xecECf56c1D39f695024217c564a00d8eE81353f4
340.
0x0aC2E3DF2a5Bc6e429b3Cf8D0BA895c81e83Ad9a
341.
0xe2D11CD43623a0da591f1Fc8e615F3d7E1d41DA1
342.
0x19cbcD9646282E50C70de5768A35a50D52FcfC58
343.
0xE16D2576b08C58e392cdE8c971932E62937d08aF
344.
0xa2C29953F3A8a1a5611Fa93a972Fcc6DF4bA8Adc
345.
0x5e9d1aAFc7C90455D3B81f25e9b5B4A23e4eB8De
346.
0xce3203a36bC8A0d3B21b79aFCee52a59b2FE55e1
347.
0x04e45fdF3cE77897F463D826f8f56488CfB51618
348.
0x76Ad37f63eD444A78891B247e0Ca71dD8b2FA974
349.
0x599cbB0e93677e3d47F72CffBb7802Cc481d738E
350.
0x4a2Ff682D108Af51a3753Fe4896FA4b2b70D1857
351.
0x132F59BAF86E06B331d207cd44Eb65cA7EE4B13f
352.
0x438224416BA0493D5f9F22C2213DDaF38b177663
353.
0x0f77430Ed709DF663dDa10bEaE2DF1cEE0c05981
354.
0xFB1627140bb8F20273A6c2CC21d05Af96A149c1e
355.
0x71fa9714ff26851F1f1917f5324159C6d5F74dC4
356.
0x8EDf8168D75aef531B5b7869fA1bf2990811535e
357.
0xbe16B6990179947a1969180459F216cD89411f6b
358.
0xf77A901cc892954736fe238deE2d57dAccf682CF
359.
0x7ef0d1dAbc95ad8b27458d59fB2B0AC9462787E2
360.
0xEf0BCC18606C6869d347Cfd78fEF5eF822561e21
361.
0x04FfD1017fD1Ee70F859d188A534Cb3d2775709a
362.
0xAfC69EE32D008A7f16556f44eDb72dF3F8284C1A
363.
0xB7f6C0b60804548Bc94a36d8B4161Bf39835050a
364.
0x64C2c7777833abaa80A97A2deE8A9c8c52eb1057
365.
0x2ef40aF5D7207f70eB9B31910A48172727eC736b
366.
0x236c51e7229FBb818cDA34cCFb3355aE10a35777
367.
0x1fe222f434F21eF7219424e8dBf41cc8f7547C64
368.
0xd77D081892E3EC51E30eBe86b88622EB00af79df
369.
0xE185aB1AabD6fB9c9c16eAc326EBc892d6BD08b4
370.
0x68618040bfef35fd5afC15b90EC814C937DE5F39
371.
0xf325483600AeE20a98c32746a9BA29c9C26baa2d
372.
0x48259495f2Ac7c5905aC18B2Beb6108D5A1ed00D
373.
0xb07903363c1DA992Ccb5CAf24C0f4B6D70922351
374.
0x24E64832fEA2Ff4cFA0d92E3875Dee7E6faE51cc
375.
0x9417EEDcB8A5a665AB4008268272ba504105fFec
376.
0xf6D25B7eB49BA3e91068f5594206110033586298
377.
0x7461D397bA39e073eF1EC265185b1cEa55dd9f86
378.
0x5321B8Eaa5c0A0074719E95Ed66bC51396807397
379.
0xb25A874111885750D4a196a5560bf4cEad7cD1E6
380.
0x732e9307c1f33EE0960ba2B02d4642dC5284F7ac
381.
0xd8AB78C0eE68d63Bc56277d7319C5AF92B40cDD0

Lưu ý: Một số lý do khiến bạn bị loại:

Bình luận sai cú pháp. Cú pháp đúng của chương trình là <Thứ Tự Câu Hỏi><Đáp Án> Viết liền không dấu. Ví dụ: 3B.
Bình luận quá sớm, trước khi MC nói “Bắt Đầu” hoặc quá trễ.
Không bình luận địa chỉ ví khi tham gia chương trình hoặc bình luận trễ hơn quy định.
Bình luận sai địa chỉ ví BEP20.

Ban tổ chức Gameshow Lời Nào Là Lời Thật và đội ngũ Coin98 xin chân thành cảm ơn anh em đã tham gia!

—————————————

Các anh em tham gia Gameshow, nếu nằm trong list trúng giải thì claim trong Coin98 Wallet Vault nhé!

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Coin98 Vault nhận thưởng ngay tại đây!