Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MACD là gì? Cách giao dịch với MACD

Bài viết sẽ giới thiệu về MACD - một chỉ báo động lượng có tính ứng dụng cao. Cách thức vận dụng chỉ báo này trong giao dịch.
Amber avatar
Khải Hoàn
7 min read
Published Jan 24 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media