Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mina hợp tác với Polygon

Mina và Polygon sẽ hợp tác với nhau nhằm phát triển sản phẩm giúp tăng khả năng mở rộng, xác minh nâng cao và quyền riêng tư.
Amber avatar
Duy Nguyen
3 min read
Published Sep 10 2021
Updated Dec 04 2023
Amber media