Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mina tài trợ cuộc thi Zprize 7 triệu USD về mật mã không kiến ​​thức

Mina Protocol cùng liên minh 21 công ty, tổ chức và quỹ công nghệ không kiến thức (zero-knowledge) hàng đầu đã phát động một cuộc thi để nâng cao công nghệ.
Amber avatar
minaprotocolmanagedbykyros
2 min read
Published May 10 2022
Updated Oct 20 2022
Amber media