Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Zero-knowledge Proof là gì? Ưu điểm và hạn chế của công nghệ ZKP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Zero-knowledge proof (ZKP) là gì? Ưu điểm và hạn chế của công nghệ ZKP, cũng như điểm danh một số dự án Blockchain nổi bật có sử dụng công nghệ ZKP.
10 min read
Published Jan 16 2022
Updated Sep 09 2023
Amber media