Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Miner Extractable Value (MEV) là gì? Giải pháp và xu hướng dòng tiền

MEV là lợi nhuận mà thợ đào kiếm được nhờ việc lợi dụng quyền hạn của mình. Bài viết giải thích về Miner Extractable Value và những tác động của nó.
Amber avatar
Duy Nguyen
9 min read
Published Apr 12 2021
Updated May 12 2023
Amber media