Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mintbase là gì? NFT Market và Minting tự do đầu tiên trên NEAR

Mintbase là gì? Mintbase là ứng dụng cho phép tất cả mọi người tạo, buôn bán và trao đổi NFT với mức phí rẻ và tốc độ giao dịch nhanh.
Amber avatar
hieunguyen
6 min read
Published May 27 2021
Updated Aug 01 2022
Amber media