Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Minterest (MNT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MNT

Minterest là gì? Là một dự án với mô hình Lending & Borrowing, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin tokenomics của MNT token tại đây nhé!
Amber avatar
longdinh
5 min read
Published Apr 20 2022
Updated Oct 23 2022
Amber media