HomecaretCoins & Tokens

Token Explanation | MoonEdge (MOON) | Toàn tập về tiền điện tử MOON trên Polygon

Đăng bởi Vinh Vo vào 12 tháng 5 2021

MoonEdge (MOON) là gì?

MoonEdge là launchpad Platform dành riêng cho các native project xây dựng trên Polygon.

Điểm nổi bật của MoonEdge (MOON)

Tương tự các Launchpad khác, dự án tập trung vào việc giải quyết một thách thức: token sales một cách công bằng.

Dự án thực hiện điều này bằng cách tạo Private pool cho MOON Holders, whitelisting, fixed ratio swaps, fixed swap pool, cho phép người dùng tham gia mua token mà không phải lo lắng về bot tự động hoặc độ trượt giá cao.

Bên cạnh đó, MoonEdge được chạy trên polygon, các vấn đề mà người dùng gặp phải về gas fee cao trên các Launchpad launch xây dựng Ethereum sẽ giải quyết trên Polygon.

MoonEdge sử dụng hệ thống phân cấp hợp lý:

 • Yêu cầu nắm giữ tối thiểu cho mỗi cấp.
 • Các bậc điều chỉnh động dựa trên kích thước nhóm có trọng số.
 • Phân bổ dự án khác nhau cho mỗi cấp.
 • Snapshot được chụp trước khi ra mắt để xác định vị trí cấp.

MoonEdge IDO được bán trong 2 rounds:

 • Round 1: Mỗi người tham gia MoonEdge đều được đảm bảo phân bổ (dựa trên bậc).
 • Round 2: Các token chưa bán được phân bổ lại dựa trên hệ thống bậc và được bán theo FCFS.

Thông tin Token MoonEdge (MOON)

Key Metrics MOON

 • Token Name: MOON Token.
 • Ticker: MOON.
 • Blockchain: POS chain (Polygon).
 • Token Standard: ERC20.
 • Contract: Updating...
 • Token type: Utility.
 • Total Supply: 200,000,000 MOON.
 • Circulating Supply: Updating...

MOON Token Allocation

MOON Token Sale

Dự án sẽ tiến hành token Sale nhưng chưa có thời gian cụ thể.

MOON Token Release Schedule

 • Seed: TGE 10% khi listing, Linear vesting 0.33% mỗi ngày (trong 9 tháng).
 • Private: TGE 16% khi listing, Linear vesting 0.40% mỗi ngày (trong 7 tháng).
 • Public: TGE 25% khi listing, sau đó 12.5% hai tuần một lần.
 • Liquidity: 30% khi listing, sau đó 22.5% hai tuần một lần.
 • Marketing: Locked 1 tháng, sau đó unlocked 10% mỗi tháng.
 • Team: Locked 3 tháng, sau đó unlocked 25% mỗi quý.
 • Advisors: Locked 3 tháng, sau đó unlocked 25% mỗi quý.
 • Staking Reward: Fully locked cho đến khi hệ thống staking ra mắt.
 • Reserve: Fully locked (lịch phát hành thông quan on-chain voting).

MOON Token Use Case

 • IDO participation: MOON holders được Allocation dựa vào số MOON họ hold.
 • Governance & Staking: On-chain Voting các vấn đề phát triển của Moonedge.
 • Staking rewards: Phần thưởng cho việc cung cấp thanh khoản, chi tiết được bổ sung sau.

Cách kiếm và sở hữu MOON Token

Dự án chưa cung cấp nhiều chi tiết về việc token sale, cũng như cách để kiếm MOON.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch MOON Token

MOON chưa lưu thông trên thị trường vào thời điểm này.

Roadmaps & Updates

Dự án cung cấp roadmaps tổng quan của dự án:

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating...

Nhà đầu tư

Updating...

Đối tác

Polygon - L2 ethereum.

Similar projects

Website dự án: Moonedge

#Polygon #Moonedge #MOON #Launchpad #Matic

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Vinh Vo

If you want get more, you become More!

back to top