Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Multi-Send là gì? Hướng dẫn sử dụng MultiSend trên Coin98 Extension

Multi-Send là gì? Cách gửi token đến nhiều ví chỉ trong một giao dịch duy nhất thông qua tính năng Multi-Sender trên Coin98 Extension.
Published Aug 19 2021
Updated Sep 19 2023
5 min read
Amber media