Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nervos (CKB) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CKB

Nervos (CKB) là Utility Token trong mạng lưới Blockchain của Nervos. Người dùng có thể cho vay/lock Nervos (CKB) để nhận Reward.
Amber avatar
Viet
9 min read
Published Jun 19 2019
Updated Nov 29 2022
Amber media