Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

New Kind of Network (NKN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NKN

New Kind of Network (NKN) là đồng token trong mạng lưới Internet phi tập trung NKN được phát hành thông qua hình thức gọi vốn ICO.
Amber avatar
anh
5 min read
Published Jun 19 2019
Updated Nov 29 2022
Amber media