Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NFTs: Xu hướng nghệ thuật mới của các nghệ sĩ?

Góc nhìn về NFT của một quỹ đầu tư nổi tiếng A16z, dựa trên Quan điểm về Internet và Nghệ thuật sáng tạo của tác giả từ năm 2008.
Published Mar 02 2021
Updated Jul 29 2022
8 min read
Amber media