Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nuls (NULS) là gì? Phỏng vấn CEO Liesa Huang cùng Grace Phạm

Nuls (NULS) là gì? Bài viết này tổng hợp lại những thông tin quan trong nhất của buổi Coin98 AMA với Liesa Huang - CEO Nuls về dự án Nuls.
Amber avatar
jane
5 min read
Published Aug 25 2019
Updated Sep 22 2023
Amber media