Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ontology (ONT) là gì? Phỏng vấn Sandy Liang cùng Grace Phạm

Ontology (ONT) là gì? Bài viết hôm nay sẽ tóm tắt lại những nội dung quan trọng của buổi AMA cùng với chị Sandy Liang - Chuyên gia Marketing của Ontology.
Amber avatar
jane
5 min read
Published Jun 16 2019
Updated Sep 24 2023
Amber media