Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ốp tiền tỷ vào thị trường Crypto và nhìn lại tay “be bét máu”

Ngày thứ Sáu đen tối vào tháng 3/2020, tài khoản của mình bị chia 12 lần, 8 tỷ đồng ốp vào thị trường chỉ còn gần 700 triệu.
Amber avatar
writer.c98
6 min read
Published Dec 18 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media