Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

OpenSea là gì? Hướng dẫn sử dụng NFT Marketplace OpenSea chi tiết

OpenSea là gì? Tìm hiểu về những điểm nổi bật của sàn giao dịch NFT và cách sử dụng OpenSea chi tiết để trao đổi, mua bán NFT!
Amber avatar
hangduong
4 min read
Published Aug 16 2021
Updated Dec 01 2023
Amber media