Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Optimism chuẩn bị đến giai đoạn Soft Mainnet

Bài viết được lượt dịch từ Medium của Optimism về việc chuẩn bị tiến đến giai đoạn Soft Mainnet.
Published Jan 15 2021
Updated Jun 02 2023
4 min read
Amber media

Related Posts