Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Orbiter Finance là gì? Cầu nối chuyên dụng dành cho các Layer 2

Orbiter Finance là cầu nối chuyên dùng cho các layer 2 của Ethereum. Đây là một trong những cầu nối hỗ trợ các mạng layer 2 mới ra mắt nhanh nhất nhì thị trường. Cùng tìm hiểu về Orbiter Finance và cơ chế hoạt động của Orbiter trong bài viết này!
Amber avatar
vytran
6 min read
Published Apr 01 2023
Updated Jun 20 2023
Amber media