Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hop Protocol là gì? Toàn tập về tiền điện tử Hop Protocol

Vấn đề vận chuyển tài sản giữa các giải pháp mở rộng Rollup thường khá lâu, thường rơi vào khoảng từ 5-7 ngày. Nhưng với Hop Protocol, vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn hơn so với những giải pháp của Optimism, v.v. 
Amber avatar
vycao
11 min read
Published May 05 2022
Updated Mar 05 2023
Amber media