Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ORC-20 là gì? Điều bạn cần biết trước khi FOMO theo trào lưu như BRC-20

ORC-20 là tiêu chuẩn ra sau BRC-20, nhằm giải quyết một số hạn chế của BRC-20 như tính bảo mật, nâng cao về độ linh hoạt và nổi bật hơn là tận dụng mô hình UTXO của Bitcoin. Liệu phiên bản nâng cao này có điểm gì đặc biệt hơn tiêu chuẩn cũ?
Amber avatar
hangduong
6 min read
Published May 17 2023
Updated May 22 2023
Amber media