Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin NFT là gì? Cơ chế hoạt động của Bitcoin Ordinals

Thông thường NFT sẽ được sử dụng ở Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana và chưa bao giờ được nhắc đến ở mạng lưới Bitcoin. Tuy nhiên, Ordinal - giao thức tạo NFT trên Bitcoin đã thay đổi tất cả về khái niệm này.
Amber avatar
Jack Vĩ
10 min read
Published Feb 12 2023
Updated Sep 29 2023
Amber media