Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin thiết lập quan hệ đối tác với Amazon

Origin đã tham gia cung cấp giải pháp với tư cách là Advanced Technology Partner (đối tác công nghệ vượt trội) trong mạng lưới Đối tác AWS (AWS Partner Network APN)
Amber avatar
social
Published Feb 09 2021
Updated Jun 02 2023
7 min read
Amber media

Related Posts