Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sau Trail of Bit và Solidified OUSD đã được kiểm toán bởi Certora

OUSD hiện đã hoàn thành đợt kiểm toán bảo mật lần thứ ba.
Published Mar 03 2021
Updated May 16 2023
2 min read
Amber media

Related Posts