Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Own (CHX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CHX

CHX Token được xây dựng theo tiêu chuẩn ERC-20 trên nền tảng Ethereum, đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành Own Blockchain.
Amber avatar
Viet
10 min read
Published May 17 2019
Updated Nov 29 2022
Amber media