Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thành tựu đã đạt được của Perpetual Protocol từ khi mainnet

Perpetual Protocol chính thức Mainnet trên Ethereum vào ngày 14/2/2021. Trong 1 tháng, Perpetual Protocol đã đạt được những gì?
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Jan 14 2021
Updated Jul 13 2022
2 min read
Amber media

Related Posts