Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động của Blend - NFT Lending trên Blur

Blend là sản phẩm được phát triển bởi Blur trong mảng NFTfi. Dự án cho phép người dùng vay vốn sử dụng NFT làm tài sản thế chấp. Blend hoạt động ra sao và đóng vai trò gì trong thị trường NFT, cùng Coin98 Insights tìm hiểu trong bài viết.
Amber avatar
ducdinh
12 min read
Published Jun 02 2023
Updated Jun 03 2023
Amber media