Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động FTX token (FTT)

Phân mô hình FTX Token để hiểu về cơ chế hoạt động của từng sản phẩm của sàn FTX và cách tạo ra giá trị cho đồng FTT token.
Amber avatar
vidang
16 min read
Published Aug 16 2021
Updated Jan 18 2023
Amber media