Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích TreasureDAO, hệ sinh thái lấy MAGIC làm trung tâm

Chúng ta đã nghe nhiều về việc phát triển dự án tốt để thu hút giá trị cho token. Vậy sẽ thế nào nếu dự án đi theo hướng ngược lại, sử dụng token để phát triển hệ sinh thái xung quanh? Cùng phân tích hệ sinh thái lấy MAGIC làm trung tâm - Treausure DAO nhé!
Amber avatar
Duy Nguyen
10 min read
Published Apr 24 2023
Updated Apr 26 2023
Amber media