Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Châu Âu đang tạo hành lang pháp lý cho các công ty crypto

Sự sụp đổ của các công ty lớn trong thị trường crypto đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến bức tranh chung về kinh tế toàn cầu. Các nước EU đã họp bàn với mong muốn đưa ra quy định chung và có cả những quy định riêng của từng nước.
Amber avatar
linhha
8 min read
Published Jan 13 2023
Updated Jun 06 2023
Amber media