Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phỏng vấn Co-Founder 1inch - Hướng tới dự án kỳ lân của DeFi

Cuộc phỏng vấn với Co-Founder của 1inch, giúp anh em hiểu rõ hơn về dự án cũng như hướng đi và tham vọng của họ trong tương lai.
Published Mar 08 2021
Updated Apr 12 2023
5 min read
Amber media