SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

PieDAO (DOUGH) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử DOUGH

PieDAO (DOUGH) là gì? Bài viết này cung cấp cho anh em tất cả những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử PieDAO (DOUGH).
Avatar
Khang Kỳ
Published Nov 08 2020
Updated Jul 13 2022
4 min read
thumbnail

PieDAO là gì? 

PieDAO là một nền tảng quản lý tài sản và một tổ chức tự trị phi tập trung (decentralized autonomous Organization, viết tắt là DAO) với mục đích quản lý việc phân bổ danh mục đầu tư được mã hóa.

DAO tập trung vào việc mang lại khả năng tiếp cận thị trường và trao quyền kinh tế cho bất kỳ ai thông qua phân bổ tài sản mã hóa gọi là PIEs (tokenized ETFs). Trong đó các trọng số được quản lý chung bởi các thành viên DAO cho phép người dùng dễ dàng tiếp xúc với các phân bổ khác nhau.

Điểm nổi bật của PieDAO 

Pie Smart Pools 

Pie Smart Pools là một smart contract non-custodial, cũng là một pool thanh khoản có các đề xuất gia tăng như: 

 • Tạo lợi nhuận từ tính thanh khoản: Khi người dùng mint (đào) Pies token, pool sẽ mua các cổ phần của token cơ bản trong pool từ thị trường. Theo thời gian, vault trở thành kho chứa đa dạng của tất cả các token cơ bản bên trong Pies. DOUGH holder có thể swap token để đổi lấy một phần tỷ lệ tương ứng với những gì có trong vault tại thời điểm đó.
 • Hạn chế mất mát tài sản bị đóng băng: Khi tài sản bị đóng băng, không có cách nào để hoàn lại các tài sản cơ bản khác vì giao dịch thoát khỏi pool sẽ hoàn nguyên khi cố gắng chuyển frozen asset. PieDAO cho phép xoá tài sản giúp hạn chế tổn thất cho token holder chỉ còn giá trị của tài sản đó. 
 • Pie Smart Pools giảm tình trạng mất giá của token trong pool: Giảm rủi ro của việc một tài sản giảm giá tác động lớn đến toàn pool, những rủi ro này thường xảy ra trên Balancer standard pool, sau biến động các pool sẽ tái cân bằng. 

Hiện tại PieDAO đang có 4 pool: DeFi+L, DeFi+S, BTC++ và USD++ và mỗi pool lại có những tham số về swap fee, token khác nhau. 

Meta-Governance 

Meta-Governance dùng để quản lý token trong Pies. Mục tiêu là đơn giản hoá quy trình quản trị và giúp người dùng tham gia dễ dàng nhất có thể. 

Để làm được điều đó thì PieDAO triển khai EIP-2535: Diamond Standard là một hợp đồng có thể lưu trữ nhiều hợp đồng khác với nhiều trạng thái linh hoạt và có thể nâng cấp được. 

Thông tin token PieDAO 

Key Metrics DOUGH

 • Token Name: DOUGH Token
 • Ticker: DOUGH
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20
 • Contract: 0xad32a8e6220741182940c5abf610bde99e737b2d
 • Token type: Governance
 • Total Supply: 100,000,000 DOUGH
 • Circulating Supply: 4,096,102 DOUGH

Token Allocation

Token Sale

Token Release schedule

 • EPOCH 1: Trả dần trong 1.5 năm.
 • EPOCH 2: Trả dần trong 1 năm.
 • Summoners (các thành viên bắt đầu dự án): Trả dần trong 3 năm.

Token Use Case 

DOUGH là token quản trị của PieDAO, được sử dụng với một số mục đích sau: 

Holder có tham gia vào bỏ phiếu hoặc gửi đề xuất quản trị, đánh giá rủi ro các tài sản trong Pies,... 

Trong tương lai, PieDAO sẽ phát triển cơ chế quản trị hơn nữa với các đề mục như: 

 • Staking token & reward.
 • Uỷ quyền cho người bỏ phiếu.
 • Hai hình thức voting khác nhau.
 • Thiết kế hệ thống crypto economic chống lại free-riding.

Cách kiếm và sở hữu token DOUGH

 • Có thể tham gia Liquidity mining để kiếm DOUGH.
 • Có thể mua trên các sàn hỗ trợ DOUGH.

Ví lưu trữ và sàn giao dịch DOUGH

Ví lưu trữ DOUGH Token

DOUGH là token ERC-20 nên anh em có thể lưu trữ nó trên các ví hỗ trợ tiêu chuẩn này của Ethereum. Điển hình là ví Coin98 Wallet: Đây là sản phẩm ví multi-chain của đội ngũ Coin98 Finance. Cho phép lưu trữ hầu hết các token của các blockchain phổ biến hiện nay như Bitcoin, Ethereum (ERC-20,..).

Sàn giao dịch DOUGH Token

DOUGH hiện có thể giao dịch trên Uniswap, Balancer, HotBit,...

Roadmap & Updates

Team, Investors & Partnership

Team

Đội ngũ đằng sau PieDAO:

Investors

Investor & Advisors đằng sau PieDAO:

Partnership

 Updating...

Similar Projects 

RELEVANT SERIES