Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bifrost đấu giá thành công slot Parachain thứ 5 trên Kusama

Sự kiện nổi bật trên hệ Polkadot tuần qua: Bifrost thắng slot Parachain thứ năm trên Kusama, Karura live trên Kusama Network & ra mắt AMM.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published Jul 28 2021
Updated Sep 28 2023
Amber media