Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polkadot đã sẵn sàng ra mắt Parachain vào giữa tháng 11

Hệ sinh thái Polkadot đang phát triển nhanh chóng. Đặt biệt là thông tin về việc Polkadot đã sẵn sàng để ra mắt Parachain trong tháng 11/2021.
Amber avatar
vinhvo
6 min read
Published Oct 18 2021
Updated Apr 11 2023
Amber media