Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Moonriver (MOVR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOVR

Một dự án được xây dựng để trở thành parachain trên mạng lưới Kusama, Moonriver đã đóng góp không ít vào sự phát triển của hệ sinh thái Kusama. Vậy Moonriver là gì? Sự khác nhau giữa Moonriver và Moonbeam.
Amber avatar
Jack Vĩ
5 min read
Published Mar 12 2021
Updated Dec 25 2023
Amber media