Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Prism (PRISM) là gì? Toàn tập về dự án DEX Aggregator trên Solana

Prism trên Solana là một trình tổng hợp thanh khoản từ nhiều sàn DEX (DEX Aggregator) khác nhau. Vậy Aggregator này có gì nổi bật?
Amber avatar
trangtran.c98
3 min read
Published Dec 28 2021
Updated Jun 06 2023
Amber media